Η εταιρεία μας χρησιμοποιώντας  σύγχρονα ψηφιακό εξοπλισμό δημιουργεί  φωτορεαλιστικό σχέδιο του πρακτορείου σας  ώστε να σας δώσουμε την εικόνα της μελοντικής του κατάστασης όταν θα έχουν ολοκληρωθούν τα έργα. Έτσι εκμηδενίζονται οι πιθανότητες για σφάλματα ή αστοχίες στην σχεδίαση και την λειτουργικότητα του χώρου. Δείτε δείγματα:

 

Φωτορεαλιστική άποψη  πρακτορείου ΟΠΑΠ

 

 

Φωτορεαλιστική άποψη  υπό κατασκευή πρακτορείου ΟΠΑΠ